Berichten

KB, een nieuw hoofdstuk

Sinds januari dit jaar gaan vier bibliotheek organisaties verder onder de naam KB. De verbreding van de taken van de KB versterkt de synergie en samenhang tussen de wetenschappelijke en openbare bibliotheekdiensten en –voorzieningen. Door de bundeling van krachten, kennis en expertise zal een vernieuwde nationale bibliotheek ontstaan en kan gebouwd worden aan een nationale digitale bibliotheek. Bron: www.kb.nl

Deze ontwikkeling heeft geleid tot enkele verhuizingen binnen het pand van de Koninklijke Bibliotheek. Het huidige gebouw is in 2006 gerenoveerd en uitgebreid. De wens was meer werkplekken te creëren binnen de bestaande structuur van het gebouw. Zeegroen is gevraagd  naar een creatieve oplossing om één van de voormalige leeszalen te transformeren tot een creatieve kantooromgeving. Deze ruimte is in december 2014 opgeleverd.

Gezamenlijke identiteit

Organisaties die samenvloeien na een fusie of overname. Afdelingen die nauwer of anders gaan samenwerken onder een dak. Ontwikkelingen die erg actueel zijn en zullen blijven. In dit soort processen wordt gezocht naar meer verbinding en samenhang in een werkomgeving. Een gezamenlijke identiteit. Dit kun je binnen je eigen gebouw op lossen.

Voor een van mijn laatste opdrachtgevers was dit de reden om 10 verdiepingen anders in te gaan richten. De wandsystemen, plafonds, verlichting en installaties zijn zo veel mogelijk overeind gebleven, of zijn hergebruikt. Er is meer openheid gecreëerd en de ruimtes zijn ingericht voor activiteit gerelateerd werken.

De verschillende vloerafwerkingen zijn vervangen door een neutrale basiskleur, die past bij de verschillende wandsystemen. Hierdoor is rust en eenheid is ontstaan. Binnen een heldere thematiek is er aan deze basis kleurrijk beeldmateriaal toegevoegd voor sfeer en identiteit. Nieuw is een herkenbaar ‘plein’ om elkaar gemakkelijke te ontmoeten, bij de opgang van iedere verdieping. Dit bevordert de verbinding, kennisdeling en samenwerking binnen de organisatie.

Opgeleverd april 2015.

 

I.s.m. Hans Topee, Rianne Wilmer en Marieke Klompenhouwer